sobota, 14 kwietnia 2012

Przypomnijmy o Rotmistrzu bez hitleryzmu i hucpyWitold Pilecki jest symbolem tego co w naszej tradycji najświętsze. W akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) nie ma miejsca dla hucpy, tchórzostwa, hitleryzmu. Okazją do uświadomienia sobie tych prawd stały się dwie debaty z udziałem zwolenników handlowania świętą pamięcią Bohatera i naśladowców patriotów III Rzeszy.

Akcja społeczna „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) trwa nieprzerwanie od stycznia 2008 r. Jej zasadnicze cele to: a) upowszechnienie „Raportu Witolda” z 1945 r., b) lobbing na rzecz superprodukcji filmowej opowiadającej losy Ochotnika do Auschwitz, c) ustanowienie 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. W ramach akcji staramy się także o nadawanie ulicom i placom miast oraz szkołom (i innym podmiotom) imienia Witolda Pileckiego oraz o uwzględnienie dokonań Rotmistrza w ekspozycjach rozsianych po całym świecie (szczególnie – amerykańskich) muzeów upamiętniających zagładę narodu żydowskiego.


(skan artykułu z krakowskiego "Dziennika Polskiego" z 20.II.2012)

Jak wspomniano w materiale zamieszczonym 16 lutego 2012 r. na macierzystej stronie akcji: www.michaltyrpa.blogspot.com , po półtorarocznym oczekiwaniu doczekaliśmy się odpowiedzi waszyngtońskiego Muzeum Holocaustu na list w sprawie Rotmistrza. Tamże zaprezentowane zostały również fotografie z krakowskiej promocji „Ochotnika” Marco Patricellego, a także video promujące naszą Sprawę wśród Amerykanów oraz hiphopowy song pt. „Rotmistrz Witold Pilecki”.

Od lutego promowane są także tegoroczne majowo-czerwcowe dni pamięci związane z postacią Witolda Pileckiego: 111.Urodziny Rotmistrza Pileckiego (13 maja), europejski Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem (25 maja) i Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych (14 czerwca). O formach uczczenia tych dni można się dowiedzieć z aktualizowanych informacji we wskazanym miejscu.

Ważnym elementem akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) są spotkania, wykłady i dyskusje, które postać Witolda Pileckiego przybliżają (nie tylko) młodzieży.

1 marca b.r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „przypominające o Rotmistrzu” spotkanie zostało zorganizowane w Krakowie z inicjatywy Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci i Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków.Jak przy wielu wcześniejszych okazjach, i tym razem Małopolscy Patrioci zbierali podpisy pod naszą petycją do europosłów w sprawie europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem (wersja online pod adresem http://www.petycje.pl/4376 ).


Stowarzyszenie Kibiców Wisły Kraków obdarowało piszącego te słowa patriotyczną koszulką i klubowym szalikiem.


Zob. relację ze spotkania: „Lekcje Patriotyzmu z SKWK: Witold Pilecki i jego życie”

Pod koniec marca „przypominające o Rotmistrzu” spotkania odbyły się także na Dolnym Śląsku. Z inicjatywy pani Joanny Płotnickiej – pełnomocnika Fundacji Paradis Judaeorum postać Rotmistrza została przybliżona uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.


Uczestnikom warsztatów psychologicznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzonych w Parafii św.Michała Archanioła w Polkowicach.A także uczniom Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, które za sprawą nauczycieli historii od już od 2 lat należy do grona instytucjonalnych uczestników naszej akcji.
Zob. fotogalerię na stronie Gimnazjum nr 2 w Polkowicach: „Przypomnijmy o Rotmistrzu” – wykład historyczny.

Wspomniane wydarzenia odnotowały media Zagłębia Miedziowego:

Radio Plus Legnica - audycja „Oświęcim to była igraszka”.

Telewizja Lubin - rozmowa z cyklu "Gość Dnia".

Od ponad 4 lat staramy się jak najpełniej wykorzystywać możliwości, jakie dają nowoczesne środki komunikacji. Większa część aktywności uczestników akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) ma miejsce w Internecie.


Pięknym przykładem tego, co da się zrobić w rzeczywistości wirtualnej był obchodzone 22 lutego harcersko-skautowe święto:

Dzień Myśli Braterskiej z Rotmistrzem – World Thinking Day about Pilecki

Pomysłodawca - Maciej Pietraszczyk – zwrócił uwagę, że akcja Pileckiego w Auschwitz była największym w historii wyczynem skautowym realizującym idee Naczelnego Skauta. Dzięki wolontariuszom, którzy przetłumaczyli tekst programowy na języki angielski, francuski, niemiecki i rosyjski, oraz tym, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w wydarzeniu i zajęli się jego promowaniem, postać Rotmistrza stała się bliższa wielu harcerzom i skautom z całego świata. Wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 22 lutego stał się kolejną ważną datą w kalendarzu akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”).

W serwisie społecznościowym Facebook przeżywaliśmy także szczególne rekolekcje, w ramach których staraliśmy się spojrzeć na dziedzictwo Rotmistrza w świetle jego ulubionej lektury, „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis:

WIELKI POST Z ROTMISTRZEM PILECKIM


Za niezwykle ważne wydarzenia w całej historii naszej akcji uznać trzeba dwie debaty. Z uwagi na wagę spraw, podniesione argumenty i ujawnione postawy, wypada zapoznać się ze wszystkimi wypowiedziami, które – uwaga! - dostępne są dopiero po uprzednim zalogowaniu w serwisie Facebook.

Pretekstem do pierwszej dyskusji okazała się zaskakująca propozycja przehandlowania świętej pamięci Ochotnika do Auschwitz w zamian ( ! ) za eksponat wypożyczony do Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Link do dyskusji o geszeftach pamięcią Rotmistrza:

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=203745796399373&id=300842628258

Druga ze wspomnianych debat ujawniła niewiarygodną wręcz skalę zdziczenia obyczajów w środowiskach, które deklarują się jako kultywujące polski ( ! ) patriotyzm. Wątek dyskusji o „odzyskiwaniu” pozdrowienia sług Bestii:

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=404119032935278&id=300842628258

Debaty zaowocowały także facebookowymi wydarzeniami:

PAMIĘĆ RTM.PILECKIEGO JEST ŚWIĘTA

oraz

RÓŻANIEC ZA MIŁOŚNIKÓW SALUTO ROMANO

Warto w tym kontekście wspomnieć i o następujących faktach. Tekst pt. „Nie róbcie geszeftów z pamięci Rotmistrza”, został dzięki przekładowi Piotra Muszyńskiego zamieszczony także na stronie, na której od 25 maja 2008 r. promujemy angielskie tłumaczenie „Raportu Witolda” z 1945 r.: www.witoldsreport.blogspot.com

7 i 14 marca b.r. stanowisko Fundacji Paradis Judeorum w sprawie kuriozalnego projektu zgłoszonego przez Forum Żydów Polskich zostało przesłane Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zob. „Muzeum Holocaustu winno zwrócić eksponat”.

Miejmy nadzieję, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej potraktuje tę sprawę inaczej, niż potraktował apel skierowany do premiera Tuska 14 czerwca 2011 r. spod Ściany Straceń w byłym KL Auschwitz..Debaty o podejrzanych targach pamięcią Rotmistrza oraz o „odzyskiwaniu” gestu oddającego chwałę takim zbrodniarzom jak Neron, Domicjan, Septymiusz Sewer, Decjusz, Dioklecjan, Walerian i Hitler zaowocowały także sformułowaniem tzw. „dekalogu minimum minimorum” uczestników naszej akcji. Szczegóły w tekście Siłaczki: „Po zamyśleniach Wielkopiątkowych”.

Na zakończenie chciałbym zaanonsować obchody europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Podczas obchodzonego 25 maja Święta Uczelni piszący te słowa będzie miał zaszczyt wystąpić z wykładem pt. „Rotmistrz Pilecki i społeczeństwo obywatelskie”.

Witold Pilecki jest patronem wolnych, świadomych, odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej. To najpiękniejsza twarz polskiego patriotyzmu. Patron ludzi aktywnych, którym nie brak szacunku dla innych, a także świadomości, że bycie Polakiem zobowiązuje. Również do godnego zachowania.


Dziś, prawie cztery i pół roku od zainaugurowania naszej akcji, miesiąc przed majowo-czerwcowymi Rotmistrzowymi dniami pamięci trzeba gruntownie przemyśleć powyższe kwestie.

Wśród uczestników akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) nie ma miejsca ani dla handlarzy świętą pamięcią Bohatera, ani dla pozbawionych szacunku do uczuć i opinii weteranów NSZ, AK, BCh, byłych więźniów kacetów i niewolników III Rzeszy, miłośników obyczaju morderców.Najświeższe aktualności w profilu akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) w serwisie społecznościowym Facebook:

http://pl-pl.facebook.com/pages/Przypomnijmy-o-Rotmistrzu-Lets-Reminisce-About-Witold-Pilecki/300842628258kontakt: michal.tyrpa [at] gmail.com

-

Brak komentarzy: