wtorek, 25 maja 2010

Przypomnijmy o Rotmistrzu 25 maja 2010

62. rocznica zamordowania rtm.Witolda Pileckiego nie stała się europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Lekceważenie ze strony polityków sprawiło, że dwa ostanie lata zostały w znacznej mierze zmarnowane. Ale polskie społeczeństwo obywatelskie, którego jeden z piękniejszych przejawów stanowi akcja „Przypomnijmy o Rotmistrzu”, silniejsze jest od indolencji naszych przedstawicieli.

Przypomnijmy niektóre fakty z historii naszej inicjatywy.

O ustanowienie 25 maja – rocznicy śmierci „Ochotnika do Auschwitz” – europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, Fundacja Paradis Judaeorum stara się od stycznia roku 2008. Jak niejednokrotnie wspominałem, ów zasadniczy cel akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) został przedstawiony szerokiemu ogółowi już 13 lutego 2008 r. za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Radia, zobacz: "Trzeba dać świadectwo".

Wiosną 2008 r. otrzymałem pierwsze życzliwe odpowiedzi ze strony Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i innych nie-polskich urzędników unijnych. W gronie instytucjonalnych uczestników akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” było wówczas około trzydziestu podmiotów. Polscy europosłowie otrzymali wcześniej zaproszenie do wsparcia inicjatywy, w tym m. in. informację o wskazanym wyżej tekście pt. „Trzeba dać świadectwo”. Listy polecone z prośbą o wsparcie Sprawy otrzymali również Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu (na marginesie warto dodać, że żaden z wymienionych najwyższych urzędników nigdy nie udzielił bodaj moralnego wsparcia akcji społecznej, której celem jest ustanowienie 25 maja świętem europejskich bohaterów). O rozwoju akcji informowałem na bieżąco dziennikarzy i opinię publiczną. M. in. za pośrednictwem popularnych forów dyskusyjnych (jak np. Salon24.pl, Prawica.net, Tekstowisko, Pardon.pl)

20 maja 2008 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się sesja naukowa pt. „Między dwoma totalitaryzmami”, podczas której podjąłem próbę pogłębionego odczytania znaczenia świadectwa, jakie pozostawił nam Rotmistrz, vide: "Witold Pilecki - miles christianus, patron Bohaterów Zmagań z Totalitaryzmem" .

25 maja 2008 r. Fundacja Paradis Judaeorum opublikowała w Internecie angielski przekład „Raportu Witolda” z 1945 r. ( www.witoldsreport.blogspot.com ). Tego samego dnia o projekcie ustanowienia 25 maja świętem europejskich bohaterów walki z totalitaryzmem poinformowało główne wydanie „Faktów” TVN w materiale „Bohater z wyboru”, zaś w Lublinie, Stowarzyszenie KoLiber uroczyście „przypomniało o Rotmistrzu”, na Placu Litewskim zob. „25 maja uczciliśmy pamięć rotmistrza Pileckiego” .

Latem 2008 r. szefowie frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim, a także wiele instytucji w kraju, otrzymali kartki pocztowe z hasłem „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”)..i zaproszeniem do akcji oraz m. in. linkiem do strony internetowej z angielskim tłumaczeniem „Raportu Witolda”. Pod koniec sierpnia 2008 r. sprawą nareszcie poważniej zainteresowali się polscy europosłowie, zob. artykuł w „Polska The Times”: „Pilecki może być bohaterem całej Europy” .

17 września 2008 r. Fundacja Paradis Judaeorum przesłała do Jego Świątobliwości Benedykta XVI list z prośbą o rozważenie beatyfikacji Witolda Pileckiego (zob. „Pokorna prośba do Sługi Sług Bożych” ). Po artykule w „Rzeczpospolitej” sprawą zainteresowała się większość mediów w Polsce. Akcję „Przypomnijmy o Rotmistrzu” poparło kilka szkół wyższych, samorządy kilkunastu miast życzliwie ustosunkowały się do wniosków o nadanie ulicom bądź placom imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.

25 stycznia 2009 r. w Katedrze Wawelskiej odprawiono Mszę św. w języku łacińskim, podczas której modliliśmy się o beatyfikację chrześcijańskiego rycerza XX w. Poczta Polska wydała znaczek z Rotmistrzem, o którego emisję zabiegaliśmy od marca 2008 r. (zob. „Przypomnijmy o Rotmistrzu – w Katedrze Wawelskiej” ).

18 lutego 2009 r. grupa polityczna Unia na rzecz Europy Narodów w Parlamencie Europejskim jednogłośnie uchwaliła rezolucję wzywającą Parlament Europejski do ustanowienia 25 maja świętem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem na terenie Unii Europejskiej (zob. „Przypomnijmy o Rotmistrzu – droga do rezolucji” ). 4 marca 2009 upamiętnienie rtm.Pileckiego na arenie europejskiej poparł Vaclav Klaus, prezydent kraju sprawującego wówczas unijną prezydencję (zob. „Przypomnijmy o Rotmistrzu – w Brukseli i na Hradczanach” ). 15 kwietnia 2009 r. o swoim poparciu dla projektu ustanowienia europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem zapewnił prof.Jerzy Buzek (zob. „Przypomnijmy o Rotmistrzu – nie tylko politykom” ).

13 maja 2009 r. w 108. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego, z inicjatywy Towarzystwa Michała Archanioła w Rzeszowie i Krakowie po raz pierwszy odbyły się Marsze Rotmistrza. 25 maja 2009 r. Oddział Lubelski Stowarzyszenia KoLiber oraz Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zorganizowały uroczystości 61. rocznicy zamordowania Witolda Pileckiego. W Collegium Norwidianum KUL odbyła się sesja poświęcona Rotmistrzowi z udziałem przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej i Rady Miasta Lublina. Niżej podpisany wygłosił wykład pt. „Witold Pielcki – polskość w godzinie próby”, a następnie uczestnicy udali się na Plac Litewski, gdzie odczytano „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta i modlono się o beatyfikację Witolda Pileckiego (zob. „Przypomnijmy o Rotmistrzu – nie tylko w Lublinie, nie tylko przed eurowyborami” ).

W lipcu 2009 r. do akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” życzliwie ustosunkowała się Kancelaria Premiera Szwecji – kraju sprawującego wtedy przewodnictwo w UE. Wcześniej władze Poznania i Zakopanego pozytywnie odpowiedziały na nasze wnioski o nadanie ulicom imienia Witolda Pileckiego.

We wrześniu 2009 r., skierowaną do europosłów petycję uczestników naszej akcji podpisało siedmiu byłych więźniów KL Auschwitz, Ministerstwo Edukacji Narodowej negatywnie odpowiedziało na wniosek Fundacji Paradis Judaeorum z lutego 2008 r. o wprowadzenie „Raportu Witolda” do kanonu lektur szkolnych, zaś Prymas Polski udzielił poparcia akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” (zob. „Przypomnijmy o Rotmistrzu – apel więźniów Auschwitz” ).

23 listopada 2009 r. grupa byłych więźniów Auschwitz, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, czterech polskich europosłów oraz Fundacja Paradis Judaeorum wystosowali list do wydawcy włoskiego dziennika „La Repubblica” zawierający żądanie zadośćuczynienia za użycie na jego łamach określenia „polski obóz” odnośnie KL Auschwitz. 30 listopada 2009 inicjator akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” ponownie zwrócił się do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z propozycją współpracy, m. in. celem ustanowienia rocznicy zamordowania największego z Bohaterów Auschwitz, świętem w Unii Europejskiej (zob. „Przypomnijmy o Rotmistrzu – Boże Narodzenie 2009” ).

Z okazji 65. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz, w styczniu 2010 r. na wniosek Fundacji Paradis Judaeorum, Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę z wizerunkiem Rotmistrza Witolda Pileckiego.Z woli dyrekcji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (która wcześniej podjęła próbę storpedowania emisji monety z Rotmistrzem) promocja pamiątkowych monet nie odbyła się podczas rocznicowych uroczystości w Oświęcimiu, a tydzień później w Tarnowie. W tym samym miesiącu Rada Miasta Katowice nadała jednemu z placów stolicy Górnego Śląska nazwę Skwer Rotmistrza Witolda Pileckiego. W lutym 2010 do akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” życzliwie odniósł się Przewodniczący Rady Europejskiej, Kancelaria sprawującego prezydencję Królestwa Hiszpanii i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Poseł Tomasz Poręba z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów złożył do Rady Europejskiej zalecenie ustanowienia 25 maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

W pierwszym kwartale roku 2010 akcję „Przypomnijmy o Rotmistrzu” poparły kolejne ważne instytucje, m. in. Krajowa Rada Notarialna, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Śląski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Kuratoria Oświaty oraz samorządy i administracja szczebla wojewódzkiego, zob. „Przypomnijmy o Rotmistrzu po Katyniu” .

W marcu b.r. Fundacja Paradis Judaeorum przy poparciu uczestników akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” zwróciła się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołanie dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podjęto również intensywne próby nawiązania współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ambasadą RP w Izraelu, mające na celu przede wszystkim propagowanie angielskiego przekładu „Raportu Witolda”. Próby te, mimo szerokiego poparcia społecznego, zakończyły się niepowodzeniem. Przedstawiciele obu ministerstw, tak jak wcześniej Kancelaria Prezydenta RP, zdobyli się jedynie na kuriozalne (ignorujące stan faktyczny i pomijające podniesione argumenty) listy, których wydźwięk w wymowny sposób ukazuje dystans, jaki – w przekonaniu urzędników państwowych i polityków – dzieli ich od obywateli. Szczególnie od tych, którzy ośmielają się bez politycznej „koncesji” i odpowiednio wpływowych „kolegów”, konsekwentnie działać na rzecz polskiej racji stanu i domagać się przypominania Rotmistrza i jego świadectwa, także na forum międzynarodowym. Szczegóły w materiałach „Odwołać dyrektora Muzeum Auschwitz” oraz „Przypomnijmy o Rotmistrzu w MSZ” . Uzupełnieniem dokumentów pomieszczonych w ww. tekstach są następujące pisma:

W kwietniu 2010 indywidualni i instytucjonalni uczestnicy akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” zaczęli kierować do polskich posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego listy z prośbą o podjęcie starań na rzecz ustanowienia 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Komisja Spraw Zagranicznych AFET zadecydowała o przekazaniu projektu europejskiego święta Bohaterów do decyzji Konferencji Przewodniczących Parlamentu Europejskiego. W tym samym miesiącu ideę promowaną przez Fundację Pardis Judaeorum we współpracy z grupą Europejskich Konserwatystów i Reformatorów poparła Europejska Partia Ludowa. Na rzecz ustanowienia święta europejskich Bohaterów zaczęła działać także poseł Lidia Geringer de Oedenberg z grupy Socjalistów i Demokratów.

13 maja, w 109. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie „przypomniano o Rotmistrzu” organizując Marsze Rotmistrza 2010.Zob. także galerię z Marszu Rotmistrza 2010 w Krakowie i materiał o wydarzeniu wyemitowany w krakowskiej "Kronice" TVP.

Wcześniej, działająca w zachodniej Irlandii Galway Polonia Network przeprowadziła kampanię popularyzującą postać Witolda Pileckiego i najważniejszy z celów akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu”. Zob. tekst „Rotmistrz Pilecki – patron obywateli” i materiał video:20 maja 2010 zakończyła się kolejna sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wbrew oczekiwaniom, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy zaniechali wniesienia pod obrady Konferencji Przewodniczących projektu europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Kwestia została odłożona na następne posiedzenie w Strasburgu… Zobacz: „Rotmistrz Pilecki i gra na zwłokę” .

Jaskrawy rozdźwięk między deklaracjami, a czynami niektórych europosłów, po raz kolejny zniweczył szanse na przybliżenie się do osiągnięcia celu, o który rosnące grono uczestników naszej obywatelskiej inicjatywy, zabiega od ponad dwóch lat.

Postać Rotmistrza stanowi wzór i punkt odniesienia dla wszystkich świadomych, aktywnych, „zwykłych” ludzi. Jest ona ikoną obywatelskiego ducha służby, który powinien zachęcać do czynu, nie do powtarzania okrągłych zdań. Sprawa, o którą walczymy, jak mało co obnaża pustosłowie frazesów powtarzanych przez partyjno-medialnych celebrytów.

W 62. rocznicę śmierci Bohatera Auschwitz podziękujmy za to, że ktoś taki jak Rotmistrz był jednym z nas. Podziękujmy, że za nas walczył, cierpiał i oddał życie.

I nie pozwólmy politykom roztrwonić świętości, jaką stanowi pamięć o Witoldzie Pileckim. Dziś, kiedy tak wielu z nich pokazało nam z jakim cynizmem wypowiadają pewne słowa, z jak niebywałym lekceważeniem podchodzą do Sprawy, o którą walczymy, jak bardzo instrumentalnie traktują społeczeństwo obywatelskie, możemy się za nich wstydzić.

Dziś, kiedy większość mediów nawet krótką wzmianką nie wspomina Witolda Pileckiego, wyzwanie, jakiemu próbujemy sprostać, tym bardziej nabiera aktualności.

Dziękując tym, którzy w ciągu ostatnich 29 miesięcy angażowali się w naszą akcję, zapraszam do włączenia się wszystkich innych.

Przypomnijmy o Rotmistrzu! Trzeba dać świadectwo..


Profil akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) na Facebook:

http://www.facebook.com/pages/Przypomnijmy-o-Rotmistrzu-Lets-Reminisce-About-Witold-Pilecki/300842628258

Informacje w komunikatorze Twitter:

http://twitter.com/michaltyrpa

Nowiny na forum Salon24.pl:

http://mementomori.salon24.pl/