poniedziałek, 1 listopada 2010

Przypomnijmy o Rotmistrzu we Wszystkich Świętych

17 września 2008 r. Fundacja Paradis Judaeorum zwróciła się do Jego Świątobliwości Benedykta XVI z prośbą o rozważenie beatyfikacji Ochotnika do Auschwitz. 19 października 2010 r. w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Tarnowie dyskutowaliśmy o wymiarze świętości Witolda Pileckiego – naśladowcy Chrystusa.

„Na cóż potrzebne świętym wygłaszane przez nas pochwały, na cóż oddawana im cześć, na cóż wreszcie cała ta uroczystość? Po cóż im chwała ziemska, skoro zgodnie z wierną obietnicą Syna sam Ojciec niebieski obdarza ich chwałą? Na cóż im nasze śpiewy? Nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję, jak się we mnie rozpala płomień wielkich pragnień”. Z kazania św. Bernarda, opata (Liturgia Godzin, t. IV, s. 1315)

W materiale opublikowanym na stronie www.michaltyrpa.blogspot.com 16 października 2010 r. anonsowano wykład pt. „Witold Pilecki – imitator Christi”, wygłoszony w ramach XXV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w dniu 19 października b.r. w Klubie Inteligencji Katolickiej w Tarnowie.Oto treść wykładu:(Na zdjęciu Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie i Michał Tyrpa, po zakończeniu spotkania 19.X.2010.)

Wspomniane w tarnowskim wystąpieniu teksty wykładów z Poznania i Lublina pod tytułem: „Witold Pilecki – miles christianus, patron Bohaterów Zmagań z Totalitaryzmem” oraz „Witold Pilecki – polskość w godzinie próby”, dostępne są w materiałach pod adresami:

1) "Witold Pilecki - miles christianus, patron Bohaterów Zmagań z Totalitaryzmem"

2) "Przypomnijmy o Rotmistrzu - nie tylko w Lublinie, nie tylko przed eurowyborami"

Zobacz także:

"Chcą beatyfikacji Pileckiego",

"Pokorna prośba do Sługi Sług Bożych"

"Przypomnijmy o Rotmistrzu - to nasz obowiązek"

"Przypomnijmy o Rotmistrzu - w Katedrze Wawelskiej"

Przypominam, że termin nadsyłania prac w ogłoszonym 10 września b.r., konkursie na esej/artykuł/utwór na temat „Rotmistrz Witold Pilecki – dla mnie, dla Polski, dla świata”, upływa 5 listopada 2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu w tegoroczne Święto Niepodległości.

UWAGA! TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY O 2 DNI, TO JEST DO 7 LISTOPADA 2010 R.

Prace konkursowe, które zostały zamieszczone w Internecie (do czego gorąco zachęcam), prezentowane są – obok innych nowin - w miarę nadsyłania, w profilu akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) w serwisie Facebook:

http://www.facebook.com/pages/Przypomnijmy-o-Rotmistrzu-Lets-Reminisce-About-Witold-Pilecki/300842628258

Dla porządku odnotowuję, że specjalne zaproszenia do udziału w konkursie zostały wystosowane do polskich europosłów, senatorów i posłów na Sejm, a także do dziennikarzy, zob. "Rtm.Pilecki, europosłowie, konkurs i Tarnów" , oraz "Przypomnijmy o Rotmistrzu w Sejmie i Senacie" .

W świetle powyższych faktów, można uznać, że także polscy politycy i dziennikarze znają treść listów m.in. od Kanclerz Niemiec i Prezydenta RP, wywiadu Marco Patricellego dla Polskiego Radia i listu Fundacji Paradis Judaeorum do Rady Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, zob. materiał pt. "Przypomnijmy o Rotmistrzu przed 11 listopada", dostępny od 16.X.2010 na stronie www.michaltyrpa.blogspot.com

Zachęcam również do wsparcia podpisem naszego apelu do europosłów:

http://www.petycje.pl/4376


kontakt: michal.tyrpa [at] gmail.com
-

Brak komentarzy: